ธุรกิจภาพยนตร์

ธุรกิจภาพยนตร์

ธุรกิจภาพยนตร์ดำเนินการภายใต้ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด (GDH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น 51%) โดยมีเป้าหมายผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในเนื้อหาที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่ยังคงไว้ซึ่งแบบฉบับของตัวเอง จีดีเอชมีศักยภาพเด่นชัดด้านบุคลากรทีมงานที่มีความชำนาญ เพื่อนำเสนอภาพยนตร์ที่มีความแปลกใหม่และสร้างความสุขให้กับผู้ชมภาพยนตร์ไทย

Visit website

ผลงาน

 • All
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1995
 • 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2021
 • 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2018
 • 2018
 • 2018
 • 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2014
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2012
 • 2012
 • 2011
 • 2011
 • 2011
 • 2010
 • 2010
 • 2010
 • 2009
 • 2009
 • 2009
 • 2009
 • 2008
 • 2008
 • 2008
 • 2008
 • 2008
 • 2008
 • 2007
 • 2007
 • 2007
 • 2007
 • 2007
 • 2006
 • 2006
 • 2006
 • 2006
 • 2006
 • 2006
 • 2005
 • 2005
 • 2005
 • 2004
 • 2004
 • 2004
 • 2004
 • 2004
 • 2004
 • 2004
 • 2004
 • 2004
 • 2004
 • 2003
 • 2003
 • 2003
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1997
 • 1995