... ผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจร เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่องทางอย่างยั่งยืน ...

คุณเคยมี ความฝัน อยากเป็นศิลปิน หรือนักร้องไหม! โอกาสของคุณอยู่ ที่นี่แล้ว!

AUDITION CLICK

LATEST NEWS

INVESTOR INFORMATION

ราคาหุ้น

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลบริษัท

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถส่งมอบความสุขให้แก่ทุกกลุ่มผู้บริโภคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

CONTACT INFORMATION

Business Contact

 • ติดต่อสอบถามทั่วไป
 • 0-2669-9000 | 0-2669-9009
 • หน่วยงาน Aratist : (ติดต่อว่าจ้างศิลปิน)
 • 02-669-9966 | www.aratist.com
 • ฝ่ายลิขสิทธิ์
 • ขออนุญาตใช้เพลงเพื่อประกอบรายการโทรทัศน์
 • 02-669-8513 | 10.00 – 19.00
 • ขอชำระค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงในร้านค้า
 • 02-669-8383-5 | 09.00 – 18.00

Investor Contact

 • สำนักเลขานุการองค์กร
 • 0-2669-9946/0-2669-9291 | 0-2669-8137
  Send E-mail
 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 • 0-2669-9952
  Send E-mail
 • คณะกรรมการตรวจสอบ :
 • 0-2669-9728 | 0-2669-9799
  Send E-mail