สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Programmer

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.ออกแบบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม
  2.บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบงานที่รับผิดชอบ
  3.ให้คำปรึกษาระบบงานแก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • - วุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
  - มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป
  - มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา C#.net, MS SQL 2008 / 2012, Crystal Report
  - สามารถเขียน Win App ได้
  **ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์ในการเขียน Win App และใช้ภาษา C# ได้**

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้