สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

System Engineer

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.วางระบบและดูแลระบบ Systems, Server, Storage
  2.ดูแลระบบ VM Ware
  3.Stand by ดูแลระบบ

คุณสมบัติ

 • -เพศชาย-หญิง อายุ 30 - 45 ปี
  -การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Firewall email Server log server
  -มีความสามารถพิเศษด้าน Paloato Sophos Zimbra

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Firewall email Server log server 5 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้