ศิลปินแกรมมี่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

Blog Single

นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี   เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล  และองค์กร  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562   พร้อมด้วย  นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.  นายกนิษฐ์ สารสิน ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน  และศิลปินแกรมมี่  ในฐานะตัวแทน     รณรงค์  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ณ  สโมสรทหารบก  เมื่อวันก่อน

Related Posts: