ความรับผิดชอบต่อสังคม

จริยธรรมว่าด้วยบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
 • ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
 • มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 • มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
 • มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
 • จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ
 • ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่รวมกันอย่างเป็นสุข
 • รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
 • ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลด รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557 ภาษาไทย | English Version

แกรมมี่รวมใจ แสดงความอาลัย

Standard Post with Image

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ – จีเอ็มเอ็ม มีเดีย – ช่องวัน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Standard Post with Image

“ฉอด-สายทิพย์” นำทีม นักแสดงช่อง GMM25 มอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด และบริการจิตอาสารอบสนามหลวง

Standard Post with Image

ศิลปินร่วมงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Standard Post with Image

ททท.จัดงานยิ่งใหญ่ ณ สะพานภูมิพล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม

Standard Post with Image

“ช่องวัน31” ขนทัพ “ศิลปิน-นักแสดง” ร่วมขับร้องเพลง “จากลูกของแผ่นดิน”

Standard Post with Image

"พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่จิตอาสาต่อเนื่อง ร่วมบรรจุ “ข้าวพอเพียง” พร้อมแจกอาหารและของใช้ให้กับประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

Standard Post with Image

“ฉอด-สายทิพย์” นำทีม ดีเจ เอไทม์ และนักแสดงช่อง GMM25 ถวายสักการะพระบรมศพ

Standard Post with Image

“จีดีเอช” ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ

Standard Post with Image

"ทัพดารา" หลั่งน้ำตาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าฉากใหญ่ "เราเกิดในรัชกาลที่๙ เดอะซีรีส์"

Standard Post with Image

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ร่วมกับ ช่องวัน 31 จัดทำ รายการพิเศษ “สดุดี คีตราชา” และละครพิเศษ “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ เดอะซีรีส์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ รวมพลังจิตอาสา ร่วมแจกอาหาร ณ ท้องสนามหลวง

Standard Post with Image

ใหม่ เจริญปุระ ปลื้ม..เห็นน้ำใจคนไทย ร่วมเป็นผู้ให้ตามรอยพ่อ พร้อมใจเหล่าศิลปินแกรมมี่รวมพลังจิตอาสา

Standard Post with Image

ทัพศิลปินแกรมมี่ โกลด์ เปล่งเสียงสุดพลัง ถ่ายทอดบทเพลงสุดซึ้ง “เล่าสู่หลานฟัง” รำลึกพ่อหลวง

Standard Post with Image

“จีดีเอช” ร่วมพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Standard Post with Image

คณะผู้บริหาร ศิลปิน นักแสดง และพนักงานแกรมมี่ ร่วมพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมต่อสังคม

Standard Post with Image

เหล่าศิลปิน - ดารา เข้ารับรางวัล “ศิลปิน ดารา และสื่อมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 8”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน สายใจไทย

Standard Post with Image

ผู้บริหารและศิลปินแกรมมี่ มอบของใช้และเลี้ยงอาหารเด็กวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

Standard Post with Image

คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังหน่วยปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Standard Post with Image

พลพล พลกองเส็ง ศิลปินแกรมมี่ เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย

Standard Post with Image

“ไมค์ ภิรมย์พร” ควงคู่ “เอิ้นขวัญ วรัญญา” เฮ็ดดี ณ บ้านพักคนชรา ติวานนท์

Standard Post with Image

บี้ สุกฤษฎิ์ – หนูนา พร้อมศิลปินคุณภาพคับคั่ง ร่วมขับขานบทเพลงของพ่อ ในคอนเสิร์ตการกุศล “ยามเย็น...กับเพลงของพ่อ”

Standard Post with Image

“วันสร้างสุข” ร่วมปลูกป่าสร้างฝาย!! พร้อมมอบความสุข&รอยยิ้มพี่น้องชาว “น่าน”

Standard Post with Image

แกรมมี่ จัดทำอัลบั้มพิเศษ “รวมบทเพลงพ่อของแผ่นดิน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Standard Post with Image

ศิลปิน - ดารา รวมพลังชวนทำหนังสือเสียง ส่งต่อกำลังใจช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ

Standard Post with Image

“ช่องวัน 31” จัดกิจกรรม “วันสร้างสุข” มอบน้ำใจสู่พี่น้อง “สุราษฎร์ธานี”

Standard Post with Image

“ดีเจอ้อย” แท็คทีม ดีเจกรีนเวฟ และนักแสดงช่อง GMM25 ร่วมกิจกรรม “เทิด ด้วย ทำ” เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม

Standard Post with Image

“ช่องวัน 31” จัดกิจกรรม “วันสร้างสุข” มอบน้ำใจสู่พี่น้อง “นครศรีธรรมราช”

Standard Post with Image

เป็ก – อ๊อฟ – เจษ – แอม จับมือลงพื้นที่น้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์อุดหนุน “ดอกป๊อปปี้” ช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก ย่านสุขุมวิท

Standard Post with Image

ช่อง GMM25 ร่วมกับ Green Wave 106.5FM และ GMM Media ผนึกกำลัง เป็นสื่อกลางระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Standard Post with Image

‘ต่อ-เก้า’ ร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผ่านกิจกรรม ‘O-Negative Blood Sharing’ (โอเนกาทีฟ บลัด แชร์ริ่ง)

Standard Post with Image

"ไทยผูกใจ ใจผูกพัน ตอนล่องใต้ 2560"

Standard Post with Image

ทัพดีเจ-ดารา รวมพลังส่งต่อยาเหลือใช้ สู่ “ยาต่อชีวิต” ช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

Standard Post with Image

"พี่ฉอด นำทีม ดีเจเอไทม์-นักแสดงจีเอ็มเอ็ม 25 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้"

Standard Post with Image

“ช่องวัน 31” จัดกิจกรรม “วันสร้างสุข” สร้างรอยยิ้ม ที่ “บางสะพาน”

Standard Post with Image

รวมใจศิลปินแกรมมี่ มุ่งหน้าลงใต้ ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Standard Post with Image

แกรมมี่บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในงาน

Standard Post with Image

“คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม” จับมือ “ช่อง GMM25” มอบข้าว 25 ตัน ช่วยเหลือชาวบ้านบนดอย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

Standard Post with Image

Green Fan Club: Blood Volunteer รวมพลังคนใจบุญนับพัน! ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Standard Post with Image

ความรักของ...ซุปตาร์ “มอส ปฏิภาณ” เปิดหมดเปลือก ใน “คลับ ฟรายเดย์ โชว์” เสาร์นี้ 18.30 -20.00 น.

Standard Post with Image

ครบรอบ 18 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม

Standard Post with Image

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ครบรอบ 18 ปี แห่งการมอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย ผ่านโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”

Standard Post with Image

แกรมมี่เข้ารับโล่กระทรวง พม.

Standard Post with Image

ตั้ม – วราวุฒิ โพธิ์ยิ้ม ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน ในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559

Standard Post with Image

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบเงินสนับสนุนแก่ คณะหุ่นละครเล็กเยาวชน “นาฏยบูรพา” เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน WORLD PUPPET CARNIVAL 2016 ณ ประเทศโปแลนด์

Standard Post with Image

งานแถลงข่าววันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

Standard Post with Image

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 4 จัดโดยศาลฎีกา

Standard Post with Image

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล รณรงค์หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องใน “วันมหิดล”

Standard Post with Image

คอนเสิร์ต รักเพลง รักแผ่นดิน ครั้งที่ 10 จัดโดยมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Standard Post with Image

หญิงลี นำทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนผู้ใจบุญบริจาคสมทบทุนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Standard Post with Image

แกงส้ม - หนูนา “รางวัลเพชรในเพลง” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559

Standard Post with Image

เปาวลี - ปนัดดา ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “รักเพลง รักแผ่นดิน ครั้งที่ 10 เธอคือความสุข”

Standard Post with Image

แกงส้ม-หนูนา ปลื้ม ได้รับรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559

Standard Post with Image

สภาสังคมสงเคราะห์ประกาศผลรางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2559

Standard Post with Image

สภาสังคมสงค์เคราะห์ฯ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่นำทีมรวมพลังจิตอาสา หาเงินสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดีฯ

Standard Post with Image

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43

Standard Post with Image

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559

Standard Post with Image

แกรมมี่ลงนามถวายพระพรในหลวง

Standard Post with Image

คณะผู้บริหารและศิลปิน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Standard Post with Image

ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

Standard Post with Image

กัน นภัทร - เปาวลี ปลื้ม ป.ป.ส. เลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

Standard Post with Image

การบันทึกเทปรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ "อยู่อย่างปลอดภัย ไร้โรคมะเร็ง 64 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่รับเข็มอานันทมหิดล

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ

Standard Post with Image

พลอยชมพู-หนูนา ปลื้ม ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

Standard Post with Image

บุษบา ดาวเรือง รับรางวัล IP Champion 2016 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Standard Post with Image

เหล่าศิลปินดังเข้ารับรางวัล “ศิลปิน ดาราและสื่อสารมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมงานแถลงข่าวงานกาชาด 2559

Standard Post with Image

คุณไพบูลย์มอบโล่แก่ศิลปินแกรมมี่ที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

Standard Post with Image

เปาวลี-โดม-ตั้ม-กั้ง-ปันปัน ชวนใส่เสื้อฟ้า เที่ยวงานกาชาดประจำปี 2559

Standard Post with Image

มูลนิธิสายใจไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล จัดรายการพิเศษ “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย”

Standard Post with Image

พรีเซ็นเตอร์ศูนย์ดวงตาประจำปี 2558-2559

Standard Post with Image

เบญ-หญิง-เบสท์-บุ๊ค นำทีมศิลปินแกรมมี่ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ในรายการพิเศษ “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย”

Standard Post with Image

ณัฐพรรณ ศรีมุข ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร แกรมมี่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนวัดดอนจั่น

Standard Post with Image

อากู๋ มอบโล่เกียรติคุณแก่ศิลปินที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

Standard Post with Image

รมว.พม. รณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้ง เนื่องในวันแห่งความรัก ปี 2559 ในโครงการ “พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว”

Standard Post with Image

บี้ สุกฤษฎิ์ ให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็ง รณรงค์วันมะเร็งโลก 2016

Standard Post with Image

เต้ - หญิง นำทีมเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Standard Post with Image

โครงการ “I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER”

Standard Post with Image

บิ๊กแอส นำทีมศิลปินแกรมมี่ร่วมต่อต้านยาเสพติด ในคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน

Standard Post with Image

เบิร์ด ธงไชย – พลอยชมพู นำทีมแกรมมี่รณรงค์อุดหนุน “ดอกป๊อปปี้” ช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก

Standard Post with Image

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมศิลปินชื่อดัง บี้ สุกฤษฎิ์ เข้าพบนายกฯ รณรงค์คนไทยต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2016

Standard Post with Image

ประเดิม “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์” 23 ม.ค.นี้ เมื่อแก๊งตุ๊ด โดน “เท” เลยชวนกันทิ้งรักลงทะเลซะเลย!!

Standard Post with Image

โครงการ น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน

Standard Post with Image

คุณไพบูลย์ มอบเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Standard Post with Image

“กันอชิ” ลุ้นรักใหม่จากโลกโซเชียล !!!

Standard Post with Image

งานกาล่าดินเนอร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

Standard Post with Image

ดิว อรุณพงศ์ – กิ่ง เหมือนแพร ศิลปินแกรมมี่ บินลัดฟ้า ร่วมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ประเทศออสเตรเลีย

Standard Post with Image

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รับประทานรางวัลจากพระองค์โสมฯ

Standard Post with Image

ศิลปินพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2558 รณรงค์ยุติเอดส์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

“ไมค์ ภิรมย์พร” ดีใจ เป็นส่วนหนึ่ง กับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”

Standard Post with Image

เปาวลี - รัชนก พรีเซ็นเตอร์วันคนพิการ รณรงค์ชวนคนไทยซื้อดอกแก้วกัลยา เนื่องในวันคนพิการ

Standard Post with Image

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

Standard Post with Image

กัน นภัทร – หนูนา ชวนคนไทยอุดหนุนดอกแก้วกัลยา ร่วมปันน้ำใจเพื่อผู้พิการ

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่รวมพลังชวนคนไทย ร่วมกิจกรรม

Standard Post with Image

“ไมค์ – พี” ซึ้งใจน้ำตาคลอ ได้ใกล้ชิดผู้พิการทางสายตา

Standard Post with Image

“โกไข่” หยดน้ำแห่งความดี คนดีแทนคุณแผ่นดิน...

Standard Post with Image

งานขายบัตรเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Standard Post with Image

“1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน”

Standard Post with Image

แพรว-แอมป์ นำทีมแกรมมี่ชวนผู้ใจบุญบริจาคช่วยผู้ป่วยจิตเวช

Standard Post with Image

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม

Standard Post with Image

นิว-ลุลา ร่วมรณรงค์มะเร็งเต้านมผ่านภาพวาดในหัวข้อ “Pink Care…Breast Awareness ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลมะเร็งเต้านม”

Standard Post with Image

นท - ดิว ชวนประกวดภาพวาด “โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม”

Standard Post with Image

พี สะเดิด จัดคอนเสิร์ต “ป้องกันภัยยาเสพติด”

Standard Post with Image

ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคดวงตา ในโอกาสครบรอบ 50 ปีศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

Standard Post with Image

กรีนเวฟรับบริจาคสิ่งของช่วยเมียนมาร์

Standard Post with Image

เป๊ก-ลูกหว้า นำทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนปั่นจักรยานหารายได้สมทบทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์ ในงาน “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน”

Standard Post with Image

นิว-จิ๋ว แทคทีมดีเจพุฒ ชวนประมูลของรักช่วยเด็กยากไร้

Standard Post with Image

เต้ เดอะสตาร์ นำทีมแกรมมี่ ชวนร่วมงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย 2558”

Standard Post with Image

โดม เดอะสตาร์ ปลื้ม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

Standard Post with Image

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานแถลงข่าวงาน “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน

Standard Post with Image

หญิงลี-ตูมตาม นำทีมศิลปินแกรมมี่ รับเสื้อยืดและเข็มกลัดพระราชทาน “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

Standard Post with Image

“หญิงลี-กัน ” ศิลปินแกรมมี่ รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2558

Standard Post with Image

พลพล-มอส นำทีมศิลปินแกรมมี่ซ้อมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “บทเพลงเพื่อแม่”

Standard Post with Image

เอ-ไทม์ มีเดีย เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

Standard Post with Image

เบิร์ด-ธงไชย นำทีมแกรมมี่ รณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผ่านการเขียนจดหมาย-โปสการ์ด

Standard Post with Image

แกงส้ม-ธนทัต ปลื้ม ได้รับรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558

Standard Post with Image

งานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558”

Standard Post with Image

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คัดเลือก “หญิงลี-กัน” ศิลปินแกรมมี่ รับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Standard Post with Image

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คัดเลือก หญิงลี และหญิง เดอะสตาร์ 11 เป็นพรีเซ็นเตอร์ดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

Standard Post with Image

*ศิลปินแกรมมี่นำทีม ชวนร่วมงาน “**Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่”* *เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ*

Standard Post with Image

“แช่ม แช่มรัมย์” ชวน “ลำยอง หนองหินห่าว” เดินสายรับบริจาคสบทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมงาน​ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้​อม

Standard Post with Image

หญิง - ปู้ - จุ้งจิ้ง เดอะสตาร์ 11 นำทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558

Standard Post with Image

โตโน่-แกรนด์ นำทีมแกรมมี่รับพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล

Standard Post with Image

บุคคลต้นแบบเข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

Standard Post with Image

แกงส้ม-ฮั่น-ตั้ม รวมพลังชาวแกรมมี่ ร่วมบริจาคโลหิตขจัดวิกฤตเลือดขาดสต๊อก

Standard Post with Image

โตโน่-แกรนด์ นำทีมศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน “น้ำใจ ... สร้างกุศล” รับบริจาคเข็มอานันทมหิดล ประจำปี 2558

Standard Post with Image

“นก-สินจัย” นำทีมศิลปินดารา!! ร่วมทำบุญกับช่อง one ช่วย “ผู้ประสบภัยเนปาล”

Standard Post with Image

“จีทีเอช” ครบรอบ 11 ปี จัดงาน “นับหนึ่งถึงอนาคต” รวมดาราดังแบบยกค่าย รวมกิจกรรม นำรายได้มอบศิริราชมูลนิธิ

Standard Post with Image

เอ-ไทม์ มีเดีย ผนึกกำลังคนบันเทิง ส่งน้ำใจช่วยชาวเนปาลในงาน ATIME FOR NEPAL

Standard Post with Image

“เบิร์ด ธงไชย” นำทีมแกรมมี่ จัดโครงการ “THAI FOR NEPAL” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

Standard Post with Image

มหาชนกรีนเวฟสู้สุดใจไม่แคร์ฝน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปั่นจักรยาน-ปลูกต้นไม้กู้วิกฤติโลกร้อน

Standard Post with Image

“เบิร์ด-ธงไชย” นำทีม “แก้ม-กัน” ร่วมแสดงมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Standard Post with Image

ณัฐ ศักดาทร นำทีมศิลปินแกรมมี่ รณรงค์บริจาคโลหิต หยุดวิกฤตเลือดหมดสต๊อกรับเทศกาลสงกรานต์

Standard Post with Image

โรส-เต็งหนึ่ง นำทีมแกรมมี่จัดกิจกรรม ปันน้ำใจสูงผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

Standard Post with Image

“ศิริพร-ไผ่” บุกเรือนจำภูเก็ต ในโครงการ “ดนตรีบำบัด คืนคนดีสู่สังคม” # 5

Standard Post with Image

ไอซ์ แทคทีม แก้ม รณรงค์ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้เยาวชนไทย

Standard Post with Image

ศิลปินจิตอาสา “ไมค์ ภิรมย์พร” ร่วมงาน “รวมพลังพลเมือง ขับเคลื่อนสุขภาพ”

Standard Post with Image

ศิลปินนำทีมชาวแกรมมี่ระดมพลังร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Standard Post with Image

แกรมมี่ร่วมรณรงค์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่รับรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 6

Standard Post with Image

เตชินท์-ลูกหว้า ชวนเที่ยวงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมประกาศปณิธานความดีถวายในหลวง

Standard Post with Image

แกรมมี่ผนึกกำลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทัพศิลปินดังรณรงค์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

Standard Post with Image

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมศิลปินดังรณรงค์ให้คนไทย ตรวจคัดกรองมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015

Standard Post with Image

โตโน่-ซีดี-อ้น-เชอรีน แทคทีมรณรงค์ป้องกันมะเร็ง เปิดโชว์พิเศษให้กำลังใจผู้ป่วย

Standard Post with Image

ซีดี-โตโน่ แทคทีมศิลปินแกรมมี่ ชวนคนไทยตรวจคัดกรองมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015

Standard Post with Image

ศิลปินขอส่งใจให้ เหล่าทหารหาญ เป็นกระบอกเสียงร่วมอุดหนุนดอกป๊อปปี้

Standard Post with Image

อ๊อฟ-ศุภณัฐ นำทีมแกรมมี่ รวมพลังต้านยาเสพติด ในคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันที่บ้านเกิด

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงเรียนวัดดอนจั่น

Standard Post with Image

นาง-ศิริพร นำทีมแกรมมี่รณรงค์อุดหนุน “ดอกป็อปปี้” ช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก

Standard Post with Image

เบิร์ดเดย์ “เปาวลี ” บำรุงขวัญทหาร

Standard Post with Image

แฮปปี้เบิร์ธเดย์ “ซีดี” ชวน“ครอบครัว&แฟนคลับ”เยี่ยม “ทหารบาดเจ็บ”

Standard Post with Image

“ดอกหญ้าเพื่อน้อง” โครงการดีๆ จาก “ต่าย อรทัย”

Standard Post with Image

กรีนเวฟ นำทัพดารา-ศิลปิน รวมใจวิ่ง-ปั่น แน่นใจกลางกรุง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Standard Post with Image

“หญิงลี” นำทีมศิลปินให้กำลังใจผู้ต้องขัง ณ เรือนจำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์

Standard Post with Image

กระทรวงวัฒนธรรม นำทีมศิลปินแกรมมี่มอบซีดี เพลงค่านิยม 12 ประการให้นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ร่วมแถลงข่าวบทเพลงรักชาติร่วมสมัยชุดที่ 4

Standard Post with Image

แกรมมี่พร้อมใจถวายพระพรผ่านบทเพลงทรงคุณค่าเพื่อพ่อของแผ่นดิน

Standard Post with Image

เปาวลี – หนุ่ม กะลา ศิลปินแกรมมี่ รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

โครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ชุด “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง”

Standard Post with Image

ดิว-ตั้ม นำทีมแกรมมี่ ร่วมต้านยาเสพติด ในคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ต้อนรับเปิดเทอม

Standard Post with Image

อ๊อฟ ศุภณัฐ - เอิ้นขวัญ วรัญญา รณรงค์อุดหนุนดอกแก้วกัลยา เนื่องในโอกาสวันคนพิการ 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Standard Post with Image

ไอซ์ นำทีมแกรมมี่ ชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ป่วยโรค ALS (กล้ามเนื้ออ่อนแรง)

Standard Post with Image

“คริสติน่า-หญิงลี” นำทีมแกรมมี่ ร่วมลงนามถวายพระพร “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

Standard Post with Image

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ”

Standard Post with Image

ศิลปินแกรมมี่ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

Standard Post with Image

เปาวลี-อ๊อฟ-เอิ้นขวัญปลื้มเป็นพรีเซ็นเตอร์วันคนพิการ ชวนคนไทยอุดหนุนดอกแก้วกัลยาช่วยเหลือคนพิการ

Standard Post with Image

ดิว- ดี เดอะสตาร์ อาสาลุยย่านวังหลัง ชวนรณรงค์บริจาคช่วยผู้ป่วยยากไร้ เนื่องใน “วันมหิดล”

Standard Post with Image

คุณไพบูลย์ มอบเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี

Standard Post with Image

“โรส-ณัฐ ศักดาทร” รวมพลังชาวแกรมมี่ บริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

Standard Post with Image

ไมค์-ตั๊กแตน-ตั้ม ชวนผู้ใจบุญบริจาคสมทบทุนช่วยผู้ป่วยจิตเวช

Standard Post with Image

กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลเพชรในเพลงแก่ ศิลปิน-นักประพันธ์ ที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557

Standard Post with Image

“อ๊อฟ ศุภณัฐ” ชวนแฟนคลับทำบุญวันเกิดแบบเรียบง่าย

Standard Post with Image

กระทรวงวัฒนธรรมเลือกบทเพลงแกรมมี่ เปิดตัว “โครงการเพลงรักชาติร่วมสมัย” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557

Standard Post with Image

แฟนทีวี 6 ปีมีแต่ฮัก’ ศิลปินแกรมมี่โกลด์ยกค่ายพร้อมใจขายกอดแจก‘ฮัก’การกุศล

Standard Post with Image

เปาวลี รุดเยี่ยมให้กำลังใจ น้องพล เหยื่อไฟไหม้ในไร่อ้อย