สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. นำเสนอขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งสื่อจากภายใน และภายนอกองค์กร
2. จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
3. อัพเดทรายการสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำเอกสารการขายและติดตามการจัดส่ง
5. รับเรื่องร้องเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
6. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. อายุตั้งแต่ 25 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing 3 – 5 ปี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด ชอบคิดพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6.หากผ่านในธุรกิจ ออนไลน์ Shopping Platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ กรณีมีคอนเสิร์ตต่างๆ

ประสบการณ์ 3-5 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน