สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ออกแบบชิ้นงานต่างๆ เพื่อการโปรโมทรายการ และแคมเปญต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ให้ดูสวยงาม และเป็นที่สนใจ
2.ออกแบบผังรายการแบบรายเดือน และรายวันเพื่อการโปรโมทในเว็ปไซต์ได้ทันกำหนดเวลา
3.ออกแบบ โลโก และรูปแบบที่ใช้ประกอบชิ้นงานให้สวยงาม และแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ โทรทัศน์
4. มีความอดทนสูง

ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน